เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับบอร์ดเกม

8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 103

กิจกรรมอื่นๆ