Feelinks : บอร์ดเกมกับความรู้สึกก็ไปด้วยกันได้

26 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 231

กิจกรรมอื่นๆ