เล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์กับโลกนิทาน

5 มกราคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
12 มกราคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 119

กิจกรรมอื่นๆ