ค้นหาตัวตนที่ใช่ เพื่อออกแบบอาชีพที่ชอบ

25 มกราคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 743

กิจกรรมอื่นๆ