เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย กับ Digital Guide

7 มกราคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
14 มกราคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
21 มกราคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
28 มกราคม 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 134

กิจกรรมอื่นๆ