เปิดประสบการณ์การอ่านด้วย TK Lucky Bag

20 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 67

กิจกรรมอื่นๆ