สุขใจส่งท้ายปีกับจิตอาสาประดิษฐ์ตุ๊กตาทำมือ

15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 470

กิจกรรมอื่นๆ