เรียนรู้การเปลี่ยนสู่โลกดิจิทัล ผ่าน TK Movie

7 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 76

กิจกรรมอื่นๆ