บอร์ดเกมสุดคลาสสิค กับ "เกมเศรษฐีนักอ่าน

6 - 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 - 19:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 107

กิจกรรมอื่นๆ