อัพเดททุกเทรนด์สุขภาพกับ TK Play List

3 - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 - 15:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 3

กิจกรรมอื่นๆ