รู้ทันเทรนด์ ‘สุขภาพ’ ผ่าน Digital Guide

1 - 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 15

กิจกรรมอื่นๆ