เล่นเกมได้สุขภาพ กับ All About Games!

2 - 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 18

กิจกรรมอื่นๆ