การติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเด็กไทยคิด ระยะที่ 1

16 มิถุนายน 2557
169

reading014.jpg

การศึกษาเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเด็กไทยคิด เกิดขึ้นจากแนวคิดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park (Thailand Knowledge Park) ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และขยายโอกาสการเข้าถึง “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวคิดสำคัญอยู่ที่การจัดปรับห้องสมุดให้มีความน่าสนใจดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีให้เข้ามาอ่านหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ   การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่ง ได้แก่  ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง จังหวัดสิงห์บุรี  ห้องสมุดเทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี  และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดไทยคิด ระยะที่ 1

งานวิจัยอื่นๆ