ย้อนกลับ

ศูนย์ฝึกอบรมไอที

ศูนย์ฝึกอบรมไอที
ศูนย์ฝึกอบรมไอที
ศูนย์ฝึกอบรมไอทีประกอบไปด้วยห้องฝึกอบรมไอที 3 ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอทีกันอย่างจริงจัง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รองรับผู้ร่วมงานได้

ศูนย์ฝึกอบรมไอที 1 – 2
รองรับผู้ร่วมงานได้ 35 ที่นั่ง (พร้อมคอมพิวเตอร์)
ศูนย์ฝึกอบรมไอที 3
รองรับผู้ร่วมงานได้ 20 ที่นั่ง (พร้อมคอมพิวเตอร์)

พื้นที่

ศูนย์ฝึกอบรมไอที 1 – 2
พื้นที่ 80 ตารางเมตร
ศูนย์ฝึกอบรมไอที 3
พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อุปกรณ์และระบบภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง พร้อมโปรแกรม Microsoft Office 2007 Professional และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เปิดใช้พื้นที่

วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

อัตราการบริการพื้นที่

ศูนย์ฝึกอบรมไอที 1 – 2
20,000 บาท / วัน
ศูนย์ฝึกอบรมไอที 1 – 2        20,000 บาท / วัน
ศูนย์ฝึกอบรมไอที 3
10,000 บาท / วัน
ศูนย์ฝึกอบรมไอที 3     10,000 บาท / วัน
*การลงโปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท / ห้อง
ย้อนกลับ