8 เทรนด์การตลาดที่ห้องสมุดพลาดไม่ได้ ปี 2021

24 ธันวาคม 2563
119

cover_tk.jpg

 

          สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ

  • สิงคโปร์ปิดปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ พร้อมกัน 8 แห่ง นับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2026 เพื่อวางบทบาทห้องสมุดในด้านการเชื่อมโยงผู้คนในยุคดิจิทัลและนำเสนอสำนึกเรื่องชุมชน ต้องการให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่อันทรงคุณค่าซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน มีการรวมกลุ่มทางสังคม และเกิดการเรียนรู้
  • 8 เทรนด์การตลาดที่ห้องสมุดพลาดไม่ได้ ปี 2021 การตลาดของห้องสมุดกำลังได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวงการอื่นๆ โดยเกิดเครื่องมือและช่องทางใหม่ๆ ที่ห้องสมุดสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ฝึกทักษะใหม่แบบด่วนจี๋ด้วยกฎ 20 ชั่วโมง หลายคนได้ยินเรื่อง “กฎ 10,000 ชั่วโมง”ในการฝึกฝนทักษะจนชำนาญ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท้อจนไม่อยากเริ่มต้น แต่ที่จริงแล้วมีกลวิธีที่ทำให้สามารถสร้างทักษะใหม่โดยใช้เวลาเพียง 20 ชั่วโมง
  • พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ย้อนรอยความรุ่งเรืองของเกาะรัตนโกสินทร์ เปิดพิพิธภัณฑ์บนแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีใจกลางกรุงเทพฯ ในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย วัตถุในดินแต่ละชั้นบอกเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอยุธยา ยุควังท้ายวัด ยุคกระทรวงพาณิชย์ในรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งปัจจุบัน

ติดตาม TK Podcast ได้ที่

Soundcloud    https://soundcloud.com/tkpark

Spotify   https://spoti.fi/2mPv0s5

Apple Podcast   https://apple.co/2OoTT7N

Castbox   http://bit.ly/335MCPz

YouTube   http://bit.ly/2XHyM4H

Website   http://podcast.tkpark.or.th

พอดแคสต์อื่นๆ