เศรษฐกิจสามสีและทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์

10 กันยายน 2563
59

cover_1000.jpg


          เศรษฐศาสตร์อาจฟังดูเป็นเรื่องยาก แต่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัว เศรษฐกิจเกี่ยวพันกับปากท้องของเรา ทั้งยังโยงไปถึงการเมือง เศรษฐกิจและการเมืองกำหนดกันและกันเสมอมา

          หนังสือ ‘เศรษฐกิจสามสี’ ของวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร พาเราสำรวจโลกทุนนิยม เส้นทางการพัฒนาประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออก แล้วย้อนกลับมาดูของไทย ซึ่งยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แม้จะเริ่มพัฒนาประเทศใกล้เคียงกัน

          เหตุผลหนึ่ง วีระยุทธชี้ให้เห็นว่าเป็นเพราะไทยยังคงเป็น ‘ทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์’ ทำให้ผลพวงของการพัฒนากระจุกอยู่ในมือของคนจำนวนน้อย เกิดการผูกขาด และไร้การแข่งขัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้หวนกลับมาหล่อเลี้ยงทุนนิยมพวกพ้องให้ดำเนินต่อไป

          ส่วนประเด็นเศรษฐกิจสามสี-สีเขียว สีเงิน และสีทอง ผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ

          แต่ไทยต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเสียก่อน ยุทธศาสตร์คือการจัดลำดับความสำคัญ หากไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่ใช่ยุทธศาสตร์ คำถามใหญ่คือประชาชนจะขจัดทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์ได้อย่างไร? จะสร้างยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้อย่างไร?

          ...ต้องส่งเสียงให้ดังขึ้น

 

ติดตาม TK Podcast ได้ที่

Soundcloud    https://soundcloud.com/tkpark

Spotify   https://spoti.fi/2mPv0s5

Apple Podcast   https://apple.co/2OoTT7N

Castbox   http://bit.ly/335MCPz

YouTube   http://bit.ly/2XHyM4H

Website   http://podcast.tkpark.or.th

 

พอดแคสต์อื่นๆ