ฉันจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่เหมือนเดิม ...สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคต

14 มีนาคม 2560
40

ฉันจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่เหมือนเดิม ...สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคต เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2560 (TK Forum 2017) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดยร็อบ เบราซีลส์ (Rob Bruijnzeels) ผู้ก่อตั้งโครงการนวัตกรรมชื่อ ‘Libraries 2040’ และที่ปรึกษาอิสระของ ‘กระทรวงจินตนาการ’

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

ร็อบ ได้แนะนำกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาห้องสมุดไว้ว่า ห้องสมุดควรเป็นถนนไปสู่ภูมิปัญญา คือสนับสนุนการยกระดับข้อมูลให้ก้าวหน้าขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็น สารสนเทศ ความรู้ และความเข้าใจ อีกทั้งกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมอัจฉริยภาพ ความคิดใหม่ๆ หรืองานที่สร้างสรรค์ร่วมกันของชุมชน และห้องสมุดควรสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ด้วยการเลิกมองผู้ใช้บริการว่าเป็นเพียงผู้บริโภค แต่เป็นผู้ที่สามารถผลิตและปรับเปลี่ยนข้อมูลความรู้และเรื่องราวต่างๆ ทั้งนี้ ได้ยกกรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2 แห่ง คือ โรงงานช็อคโกแลต เมืองเกาด้า และโรงแลกเปลี่ยนข้าวสาลี ในเมืองสกีดาม

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png “I Have to Change to Stay the Same: Creative Learning Environment for Future Libraries” By Rob Bruijnzeels

000524.png “ฉันจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่เหมือนเดิม… สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคต – แปลฉบับเต็ม”

000524.png “ฉันจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่เหมือนเดิม… สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดในอนาคต – แปลสรุปย่อ”

เอกสารวิชาการอื่นๆ