นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต : ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม

10 เมษายน 2559
71

นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต: ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2559 (TK Forum 2016) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ นำเสนอโดย ไบรอัน แกมเบิลส์ (Brian Gambles) อดีตผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (Library Innovation and Learning in the 21st Century) โดยหวังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ไบรอัน แกมเบิลส์ กล่าวถึงยุครุ่งเรืองของห้องสมุดเบอร์มิงแฮม ซึ่งห้องสมุดได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเมือง และเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ แต่ต่อมาไม่นานก็เริ่มถดถอยลงเนื่องมาจากนโยบายการปรับลดงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดเล็กใหญ่ทั่วประเทศอังกฤษ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต

000524.png Future City, Future Library

000524.png สไลด์ Future City, Future Library

เอกสารวิชาการอื่นๆ