ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด จากองค์กรเน้นคลังหนังสือและข้อมูล ไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

16 กรกฎาคม 2558
48

ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด จากองค์กรเน้นคลังหนังสือและข้อมูล ไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558 (TK Forum2015) “Library Futures: Challenges and Trends” บรรยายโดยเยนส์ ธอร์ฮาวเกอ (Jens Thorhauge) ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาห้องสมุด ประเทศเดนมาร์ก

เยนส์ เล่าถึงประสบการณ์ปรับตัวของห้องสมุดประชาชนเดนมาร์ก ที่เลือกเผชิญกับความท้าทายที่มากับยุคดิจิทัล ด้วยการออกแบบแนวคิดใหม่เพื่อสร้างบริการใหม่ๆ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างแท้จริง ภายใต้โครงการโมเดลแห่งเดนมาร์ก และแนวคิดที่เรียกว่า Four Spaces Model กล่าวคือห้องสมุดจำเป็นต้องมี พื้นที่ 4 ลักษณะ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ พื้นที่การเรียนรู้ (learning space) เพื่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและค้นพบ พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration space) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ พื้นที่พบปะ (meeting space) เป็นพื้นที่สาธารณะแบบเปิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และพื้นที่แสดงออก (performative space) มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

000524.png ความท้าทายแปลงโฉมห้องสมุด

000524.png Challenges in transforming libraries

000524.png Slide Presentation เรื่อง Challenges in transforming libraries from collection- to user-centered organisations

 

เอกสารวิชาการอื่นๆ