เด็กอ่านโลก : จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่

1 มิถุนายน 2556
44

เด็กอ่านโลก : จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) บรรยายโดยดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ และนายสรรชัย หนองตรุด หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารคดี สถาบันรามจิตติ

วิทยากรได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการลงพื้นที่ทำงานกับเด็กเยาวชนหลายพื้นที่ในการทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้นอกฐานโรงเรียนผ่านกระบวนการผลิตสื่อสารคดี” จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กเรียนรู้คือ การชวนให้สงสัยใช้จินตนาการ และฝึกการตั้งคำถาม จะทำให้พบความรู้นอกเหนือตำราอีกมากมาย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png เด็กอ่านโลก : จากทักษะการอ่านสู่ทักษะแห่งศตวรรษใหม่

เอกสารวิชาการอื่นๆ