การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด

1 มิถุนายน 2556
73

การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด: แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดช่องว่างของมาตรฐานทางวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนเมืองและชนบท เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เรียบเรียงโดย ดร.วู ด็อง ถัว หงา บรรยายโดยนางเหงียน ไฮ ฮา ผู้อำนวยการห้องสมุดแห่งโรงเรียนสาธารณสุขฮานอย

นางเหงียน ไฮ ฮา ได้บรรยายถึงการหมุนเวียนหนังสือในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศแตกต่างกันออกไปในเวียดนาม มีทั้งการใช้รถที่ออกแบบเป็นพิเศษ จักรยานยนต์ ม้า และเรือ เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจน และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง เช่น คนพิการ และคนชรา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด

pdf.png Transferring of books among libraries

pdf.png  Slide Presentation เรื่อง Transferring of books among libraries: The solution of effective promotion of the use of the books and other information in order to reduce people cultural standard between rural and city communities

เอกสารวิชาการอื่นๆ