อุทยานการอ่านสายรุ้ง

1 มิถุนายน 2556
10

อุทยานการอ่านสายรุ้ง เป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2556 (Thailand Conference on Reading 2013) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ บรรยายโดย นิลา แทนซิล ผู้ก่อตั้งโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้ง ประเทศอินโดนีเซีย

นิลา แทนซิล ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งห้องสมุดสายรุ้ง และประสบการณ์ในการจัดการห้องสมุด เช่น การเลือกสถานที่ตั้ง การระดมทุน การจัดหาหนังสือ การหมุนเวียนหนังสือ และพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในหมู่เกาะห่างไกลของประเทศอินโดนีเซีย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png อุทยานการอ่านสายรุ้ง

pdf.png Rainbow Reading Gardens

pdf.png Slide Presentation เรื่อง Rainbow Reading Gardens

เอกสารวิชาการอื่นๆ