ศิลปะแห่งการเล่านิทานและเทคนิคที่จำเป็น

1 กรกฎาคม 2551
180

ศิลปะแห่งการเล่านิทานและเทคนิคที่จำเป็น

โดย Manolo R. Silayan เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 หัวข้อ เปิดโลกการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ นักเขียน-นักเล่านิทาน ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการเล่านิทานที่จะเชื่อมโยงกับนิสัยการอ่านและการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ ข้อแนะนำ และเทคนิคอันเป็นประโยชน์ที่คนทำงานจะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กได้   เอกสารนี้ เสนอแนะวิธีการเล่านิทานให้มีประสิทธิภาพ  ทักษะที่นักเล่าเรื่องจำเป็นต้องมี  แนวทางการเลือกเรื่องเล่าที่เหมาะกับเด็ก  เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง เป็นต้น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอสาร

pdf.png ศิลปะแห่งการเล่านิทานและเทคนิคที่จำเป็น

เอกสารวิชาการอื่นๆ