ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง

1 มิถุนายน 2551
254

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง

ของ Bobby & Sherry Norfolk เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 หัวข้อ เปิดโลกการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ นักเขียน-นักเล่านิทาน ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการเล่านิทานที่จะเชื่อมโยงกับนิสัยการอ่านและการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ ข้อแนะนำ และเทคนิคอันเป็นประโยชน์ที่คนทำงานจะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำกิจกรรมเล่านิทานกับเด็กได้

เอกสารนี้ ได้แนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน  รวมทั้งกิจกรรมเพื่อช่วยเรื่องการเขียน  การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน  ความสำคัญของแรงจูงใจในการอ่าน  และการเสริมสร้างความมั่นใจในการอ่าน

 

คลิกเพื่อดาวนฺโหลดเอกสาร

pdf.png ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ด้วยนิทานเล่าเรื่อง

pdf.png เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ