คู่มือคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

1 มิถุนายน 2553
2,874

การอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะขณะเด็กฟังนิทานจะต้องใช้ความคิด จินตนาการ สมาธิ และความตั้งอกตั้งใจ ฯลฯ

คู่มือคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  ได้แนะนำให้ครู ผู้ปกครอง และบรรณารักษ์ รู้จักหนังสือสำหรับเด็กแต่ละประเภท  รวมถึงแนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก  คุณธรรมที่ควรปลูกฝัง  และความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png คู่มือคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

เอกสารวิชาการอื่นๆ