จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน

1 มิถุนายน 2552
9

จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน เรียบเรียงขึ้นจากเวทีเสวนา “จากวาระแห่งชาติ  สู่นโยบายการอ่าน”  ในงานเสวนาวิชาการประจำปี 2552 (TK Forum 2009)  หัวข้อ วาระแห่งชาติ ทศวรรษการอ่าน นโยบายการอ่าน  ผู้ร่วมเสวนาคือ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  และนางสุวรรณี คำมั่น

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png อภิปราย จากวาระแห่งชาติ สู่นโยบายการอ่าน

เอกสารวิชาการอื่นๆ