“ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบอุทยานการเรียนรู้

1 มิถุนายน 2554
795

“ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบอุทยานการเรียนรู้

เป็นบทความโดย นายวัฒนชัย วินิจจะกูล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ซึ่งนำเสนอในการสัมมนา TK Forum 2011 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

บทความนี้มุ่งนำเสนอบทบาทของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในการจัดทำ “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบอุทยานการเรียนรู้  เพื่อเป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเยาวชน ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่มีต่อสังคม   องค์ความรู้ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ได้บูรณาการแนวคิดของห้องสมุดสมัยใหม่และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคนในโลกของการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างเด่นชัด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้

pdf.png ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ (Slide)

 

เอกสารวิชาการอื่นๆ