การเสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่านในสิงคโปร์

1 มิถุนายน 2554
63

การเสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่านในสิงคโปร์

ประสบการณ์ของคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์  เป็นบทความของ Mrs. Kiang-Koh Lai Lin ผู้อำนวยการ โครงการริเริ่มด้านการอ่าน คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์  ซึ่งนำเสนอในการสัมมนา TK Forum 2011 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

บทความชิ้นนี้นำเสนอภาพรวมของโครงการริเริ่มและการรณรงค์อันหลากหลาย ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่าน  โครงการส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นคือ READ! Singapore  ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านความคิดแบบวิเคราะห์จากการอ่าน โดยการสนทนาอภิปรายและทำละคร  ทั้งในสถานศึกษา ค่ายทหาร ร้านตัดผม ร้านกาแฟ แหล่งช้อปปิ้ง ฯลฯ ทำให้นิสัยรักการอ่านแพร่หลายไปยังชาวสิงคโปร์ทุกกลุ่ม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png การเสริมสร้างประเทศแห่งนักอ่านในสิงคโปร์

pdf.png Nurturing A Nation of Readers in Singapore

pdf.png Nurturing a Nation of Readers in Singapore (Slide)

เอกสารวิชาการอื่นๆ