cover_VKpark.jpg


หน่วยงานความร่วมมือ
: ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์

ความเป็นมา

          ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง อุทยานการเรียนรู้VK Park โดยมุ่งหวังผลักดันให้เกิดห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในศูนย์การค้า วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ได้มีแหล่งค้นคว้าแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ และยังเป็นจุดนัดพบของการศึกษาและการเรียนรู้ โดยพื้นที่มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โซนห้องสมุดและมุมอ่านหนังสือ โซนมุมเด็กเล็ก และ Co-Working Space


ข้อมูลพื้นฐาน

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : 3 พฤษภาคม 2561

ขนาดของพื้นที่ : 440 ตารางเมตร

ที่อยู่ : อุทยานการเรียนรู้ VK Park ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ อาคาร G ชั้น 2

        ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรศัพท์ : 02 021 6760

Facebook : @vkparkth

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

การสมัครสมาชิก : สมาชิกแบบรายปี

ค่าบริการแบบรายวัน     ค่าธรรมเนียม 40 บาท/วัน

นักเรียน นักศึกษา         ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก    200 บาท/ปี

บุคคลทั่วไป                 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปี

ชาวต่างชาติ                 ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 1,800 บาท/ปี

(ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการ)


การยืมหนังสือ

          สมาชิกยืมได้สูงสุด 3 เล่ม / 6 วัน

ค่าประกันหนังสือ

หนังสือภาษาไทย                       300 บาท

หนังสือภาษาอังกฤษ                 1,000 บาท

ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

หนังสือภาษาไทย                     10 บาท/เล่ม/วัน

หนังสือภาษาอังกฤษ                 20 บาท/เล่ม/วัน

กรณีหนังสือหาย / ชำรุด คิดค่าปรับตามราคาหนังสือ

การบริการอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi

สำหรับสมาชิก ชั่วโมงละ 5 บาท

สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ชั่วโมงละ 10 บาท

ค่าบริการพื้นที่การเรียนรู้

Co-Working Space อัตราค่าบริการ

- รายชั่วโมง ฟรี wifi   50 บาท/ชั่วโมง

- รายวัน   250 บาท/วัน

- ราย 5 วัน    1,100 บาท/เดือน

- รายเดือน     3,000 บาท/เดือน

-  รายปี        28,800 บาท/เดือน

Meeting Room อัตราค่าบริการ

- 4  ท่าน : 4 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง   700 บาท/1,200 บาท

- 6  ท่าน : 4 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง   900 บาท/1,400 บาท

- 10  ท่าน : 4 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง 1,400 บาท/2,200 บาท

Studio

สตูดิโอที่ตอบสนองความต้องการทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ อัตราค่าบริการ

- 2  ชั่วโมง               1,800  บาท

- 4  ชั่วโมง               2,600  บาท

- 6  ชั่วโมง               3,600  บาท

- 8  ชั่วโมง               4,500  บาท