ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

8 สิงหาคม 2565
24

ข่าวอื่นๆ