ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

18 มิถุนายน 2565
121

ข่าวอื่นๆ