ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

18 มิถุนายน 2565
138

ข่าวอื่นๆ