ห้องสมุดดิจิทัล

เลือกอ่าน ชม ฟัง หนังสือและสื่อมากมาย จาก 3 ฐานข้อมูลชั้นดี เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

icon
icon
icon

TK Read

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง
คอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์

Libby, by Overdrive

สิทธิการใช้งานยืมรวมกันได้ทั้งหมด 4 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิดีโอ
วิดีโอ
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง