อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03

Staff Picks

The Hating game
Thorne, Sally.
The Thursday murder club
Osman, Richard.
How to kill your family
Mackie, Bella.
Daisy Jones and the six
Reid, Taylor Jenkins.
Book lovers
Henry, Emily.
How to stop time
Haig, Matt.
The Maid
Prose, Nita.
Family of liars
Lockhart, E.
Open water
Nelson, Caleb Azumah.
Girl on fire
Keys, Alicia.
The Paris apartment
Foley, Lucy.
Bright
Jung, Jessica.
The atlas six
Blake, Olivie.
Gallant
Schwab, Victoria.
The exhibitionist
Mendelson, Charlotte.

Things to Do

1/5
รีทัชภาพสุดปัง ด้วยแอปมือถือ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
TK Park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน เพราะชีวิตมันต้อง KEEP ตั้งคำถาม 1 - 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 - 23:59 น. TikTok TK Park ชวนคุยเรื่องวัฒนธรรม บนแผ่นดินล้านนา 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น.
14 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น.
21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น.
TikTok เล่นให้เป็น เล่นให้ปัง 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
25 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์
สนุกอ่าน สนุกคิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 18 - 19 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
2 - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
9 - 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
23 - 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
30 - 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น.
ห้องสมุดเด็ก

Learn + Trends

1/4

Reading Lists

TK News

1/4
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
3 กรกฎาคม 2565
การได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ TK Park
TK Park ลงนามความร่วมมือ UNDP
22 มิถุนายน 2565
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับอุทยานเรียนรู้เครือข่ายทั่วประเทศ
ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
18 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23.00 น. ถึงวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น.
TK Park ลงนาม MOU เทศบาลนครตรัง เพื่อจัดตั้ง “อุทยานการเรียนรู้นครตรัง”
16 มิถุนายน 2565
TK Park จะทำหน้าที่เป็น “เพื่อนร่วมคิด ร่วมทำงาน” ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
การได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ TK Park
TK Park ลงนามความร่วมมือ UNDP
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับอุทยานเรียนรู้เครือข่ายทั่วประเทศ
ปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 23.00 น. ถึงวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น.
TK Park ลงนาม MOU เทศบาลนครตรัง เพื่อจัดตั้ง “อุทยานการเรียนรู้นครตรัง”
TK Park จะทำหน้าที่เป็น “เพื่อนร่วมคิด ร่วมทำงาน” ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ