Exhibition Kits
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Tuesday 01 Apr 2014

PrincessSirintorn-655x315.jpg

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park

            เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการอ่านเป็นที่ยิ่ง จนมีพระสมัญญาว่า “หนอนหนังสือ” การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ นั้นสถานที่หนึ่งที่มักเสด็จเสมอก็คือ ร้านหนังสือ

            ความเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจกว้างขวาง ความเป็นครูที่ดียิ่ง เป็นกวี และศิลปินในหลายแขนง ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีหนังสือเล่มโปรดจำนวนมากหลากหลายประเภท ทั้งภาษา วรรณคดี ศิลปะ ดนตรี การเขียนพู่กันจีน ศาสนา พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ พระองค์เคยรับสั่งว่าข้อดีของหนังสือก็คือ ส่วนใหญ่มีราคาไม่แพง อ่านได้ทุกถิ่นที่ทุกเวลาตามที่เราปรารถนา หนังสือมีภาพที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมกับสุนทรียะ ปัจจุบันแม้จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่หนังสือก็ยังมีความสำคัญอยู่

         PrincessSirintorn-01.jpg PrincessSirintorn-02.jpg

ดาวน์โหลดชุดนิทรรศการ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 1
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 2
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 3
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 4
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 5
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 6
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 7
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 8
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 9
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ขนาด Roll up ไฟล์ที่ 10