What's On
TK young Writer 2019 - WRITE ON
clock วันพุธที่ 06 มี.ค. 2562

TKYoung2019-655x315.png

TK young Writer 2019 - WRITE ON

TK young Writer 2019 - WRITE ON เชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียน โดยมีนักเขียนชื่อดังมาชี้แนะ อาทิ วีรพร นิติประภา, วิภว์ บูรพาเดชะ (happening), จักรพันธุ์ ขวัญมงคล , จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ (The Cloud), ศิวะภาค เจียรวนาลี (a day) และ Studio Dialogue เยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กติกาการรับสมัคร  

  • เยาวชนอายุระหว่าง 16-23 ปี
  • ส่งผลงานเขียนในหัวข้อ “นักเขียนคือใคร” ในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งบทความ/เรื่องสั้น/บทกวี/สัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ cordia
  • เขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ
  • ปิดรับสมัครงานเขียน วันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยส่งมาที่ writer@tkpark.or.th (รับผลงานถึง 23.59 น.)            
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมรอบที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2562 
  • อบรบรอบที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2562 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 30 คนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมประจำปีนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทาง www.tkpark.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2574300 ต่อ 307 หรือ writer@tkpark.or.th