What's On
เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560
clock วันพฤหัสบดีที่ 13 เม.ย. 2560

Songkran2560-655x315.jpg

เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560 “สืบสานภูมิปัญญาไทย...ในวิถีแบบพอเพียง”
วันพฤหัสบดีที่ 13 –วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  • ร่วมสรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีสงกรานต์
  • เพลินรู้เรื่องราวตำนานประเพณีสำคัญของไทยใน “เทศกาลสงกรานต์”
  • ชมนิทรรศการ “สืบสานภูมิปัญญาไทย...ในวิถีแบบพอเพียง”
    - เรียนรู้หัตถกรรมเครื่องจักสานกับวิถีพื้นบ้าน
    - ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยโบราณศาสตร์แห่งการบำบัดกายด้วยตนเอง
    - เปิดรับ 5 สัมผัส สมุนไพรไทยในครัว
  • บันเทิงหรรษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับการแสดงจากเยาวชนและศิลปิน


Songkran2560-Program4Web.jpg