What's On
นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน
clock วันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2559

Bamboo-655x315.jpg

สนุกไปกับนานาสาระพาเพลินเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เกี่ยวกับ “ไผ่” ที่สุดแห่งพืชอเนกประสงค์ที่มนุษย์นำมาคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ต่อยอด เกิดเป็นล้านไอเดียสุดเจ๋ง

  • พบไผ่หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงค้นพบความแตกต่างของลักษณะและคุณสมบัติที่สร้างประโยชน์มากมาย
  • เพลิดเพลินกับนานาผลิตภัณฑ์จากไผ่ จากพืชที่ใช้ง่ายใกล้ตัวมนุษย์ จนนำไปสู่การเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของในแต่ละภูมิภาคของโลก
  • สนุกกับของเล่นจากไผ่หลายรูปแบบ และทดลองเล่นเครื่องดนตรีจากไผ่ที่ถือเป็นวัฒนธรรมอันหลากหลายของกลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดโลกกว้างให้ตัวเองได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เคยเห็นแต่ในตำรา..
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน -วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์