วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโลก
ชื่อเรื่อง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโลก
ผู้แต่ง
พรหมพร พิชชานันท์
สำนักพิมพ์
โนเบิ้ลบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
500 .พ79

นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกและจักรวาลอยู่น้อยมาก ยิ่งมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดๆ มาใช้เป็นคำตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ได้เลย จึงใช้จินตนาการมาช่วยในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านเลยไปความเชื่อแบบโบราณหลายอย่างจะสูญหายไปเพราะมีความรู้ใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์เข้ามาหักล้าง