Q & A เลี้ยงลูกให้หายสงสัยสไตล์คุณหมอประเสริฐ
ชื่อเรื่อง
Q & A เลี้ยงลูกให้หายสงสัยสไตล์คุณหมอประเสริฐ
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์
แซนด์คล็อคบุ๊คส์
เลขเรียกหนังสือ
649.1 .ป71ค

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามคำตอบในการเลี้ยงดูลูก ตลอดเส้นทางตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ เด็กทุกคนอยากเป็นที่รักและยอมรับของพ่อแม่ หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูก ก็เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆ ที่เคยทำให้หนักใจ อาจได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ หรือแม้แต่ข้อดีของพฤติกรรมเหล่านั้น การช่วยเหลือลูกในการปรับเปลี่ยนก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเจอกับการต่อต้านน้อยลงด้วย