about
Contact us
about
TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
แผนที่ TK park
A: สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • about
  ที่อยู่: เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • about
  โทรศัพท์: 02 264 5963-5
 • about
  โทรสาร: 02 264 5966
 • about
  เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09.30 – 17.30 น.
B: อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
 • about
  ที่อยู่: เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • about
  โทรศัพท์: 02 257 4300
 • about
  โทรสาร: 02 257 4332
 • about
  เวลาทำการa: อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. ** (ปิดบริการทุกวันจันทร์) **