New Arrivals
ทรราชย์เทคโนแครต : โลกการพัฒนาใต้งานเผด็จการ
Story Name
ทรราชย์เทคโนแครต : โลกการพัฒนาใต้งานเผด็จการ
Author
William Easterly
Printing House
Open worlds
Call Number
339.46 .อ38ท

มายาคติแห่งการพัฒนาที่เล่าขานโดยเหล่าเทคโนแครตอาจชวนให้เราหลงคิดไปว่า ความยากจนเป็นผลพวงจากการขาดแคลนความรู้ และการเชื่อฟังอภิชนผู้มีปัญญาคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความยากจน ทว่าประวัติศาสตร์กลับฉายภาพให้เราเห็นผลพวงอันเลวร้ายจากการพัฒนาแบบเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของคนจนที่ถูกละเลย เสรีภาพที่โดนกดปราบและระบอบประชาธิปไตยที่อ่อนแอลง คำถามคือมันคุ้มแล้วหรือที่จะยอมแลกสิ่งเหล่านี้กับคำมั่นสัญญาแห่งการพัฒนา