What's On
ปันเสียงขอตัวช่วย!!
clock Thursday 28 Feb 2019
share-sound_655x315px.jpg

โครงการปันเสียง เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะด้านการตัดต่อเสียง ไม่ว่าจะเรียนมาโดยตรง หรือมีความชอบส่วนตัว มาร่วมเป็น "ผู้ช่วยตัดต่อไฟล์หนังสือเสียง" สำหรับให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญาหรือการเรียนรู้
 
คุณสมบัติ
 - อายุ 18 - 30 ปี
 - หากมี Computer หรือ Notebook ส่วนตัว พร้อมโปรแกรมตัดต่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถส่งงานด้วยตนเอง หรืออัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้
 - สามารถเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม Obi ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ตามวันและเวลาที่กำหนดได้
 
ทักษะที่จำเป็น
 - มีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจในเนื้องาน
 - มีความรับผิดชอบสูง
 - ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
 - ใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง เช่น Audacity, Cool Edit, Sound Forge, Adobe Audition ฯลฯ ได้
   *อุทยานการเรียนรู้มีคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Audacity เตรียมไว้ให้ หากผู้สมัครต้องการใช้โปรแกรมอื่น ให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง
 
ช่วงเวลาทำงาน : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 

ลักษณะการทำงาน : เลือกได้ 2 แบบ
1. มาทำงานที่อุทยานการเรียนรู้ TK park
- วันอังคาร - วันพุธ และ วันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
- วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
* เลือกวันและเวลาการทำงานได้
** ผู้สมัครต้องนัดหมายเพื่อจองอุปกรณ์และห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
2. รับงานกลับไปทำที่บ้าน
- ส่งงานครั้งแรกไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับงาน ผ่านทางอีเมล sirichai@tkpark.or.th หรือส่งงานด้วยตนเองที่ TK park
 
ค่าตอบแทน : 1,600 - 3,600 บาท ต่อ 1 ผลงาน (ขึ้นอยู่กับความยาวของไฟล์ต้นฉบับ)
 
ยื่นใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/nbkeb20jMgF5DIvJ2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 306 (คุณอี๊ด), ต่อ 136 (คุณน้ำ), ต่อ 244 (คุณมิน)