What's On
Librarian Space ตอน Book Repair #3
clock Saturday 28 Apr 2018

LIB-space_APR2018_655x315px.jpg

Librarian Space ตอน Book Repair #3

เรียนรู้แนวทางการซ่อมหนังสือ และการแก้ไขปัญหาหนังสือชำรุดเบื้องต้น กับ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่จะมาแนะนำวิธีการซ่อมหนังสือแบบง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1-2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

**รับจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง โทร 02-257-4300 ต่อ 113, 114