TK News
TK park ร่วมมือกรมราชทัณฑ์
clock Monday 01 Jul 2019

TK park ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนการอ่านการเรียนรู้ในทัณฑสถานทั่วประเทศ 

20190701_015311200_iOS.jpg

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จับมือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสนับสนุนการอ่านการเรียนรู้ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมลงนามท่ามกลางผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติของสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ความร่วมมือนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จะร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ต้องขังโดยสนับสนุนสื่อการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเรียนรู้” โดยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า ผู้ต้องขังจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และประเทศชาติ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้พร้อมสนับสนุนสื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ประกอบด้วยเนื้อหาด้านสาระความรู้ นวนิยาย รวมถึงคลิปวิดีโอความรู้ทั่วไปที่มุ่งเน้นด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นคลังความรู้และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังสำหรับนำไปใช้ในอนาคต