TK News
TK park จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
clock Friday 28 Jun 2019

Korat-1.JPG

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีครู บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ดูแลห้องสมุด บุคลากรด้านการศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกว่า 115 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา มีนายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมากล่าวเปิดงาน โดยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้บรรยายในหัวข้อ “Service Design กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบการให้บริการของห้องสมุดในยุคที่สื่อดิจิทัล สื่อความรู้ สามารถเข้าถึงทุกคนได้แค่ปลายนิ้ว

Korat-2.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม” โดยทีมงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำรูปแบบของการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกไปประยุกต์สร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นักเรียน หรือผู้เข้ามาใช้บริการต่อไป

Korat-3.jpg