Local Knowledge Park
 

rayong.jpg 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เดิมทีเป็นเพียงห้องสมุดขนาดเล็กตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ในบริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545  ได้ย้ายเข้ามายังพื้นที่แห่งใหม่ในบริเวณสวนศรีเมือง นับแต่นั้นมาห้องสมุดก็มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตระดับแนวหน้าของประเทศที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดระยองในทุกวันนี้

 

his.jpg

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยองมีประวัติที่ยาวนาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เริ่มต้นจากอาคารไม้เล็กๆ หน้าศาลหลักเมือง ในเขตตัวเมืองระยอง  ต่อมาในปีพ.ศ. 2530 ย้ายมายังห้องสมุดตึกแถว 2 ชั้นที่มีความจุเพียง 25 ที่นั่งที่แสนคับแคบและมีหนังสือให้บริการจำนวนไม่มากนัก และในที่สุด ในปี พ.ศ. 2545 เทศบาลนครระยองได้ตัดสินใจย้ายมายังอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยองแห่งใหม่มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนศรีเมือง ภายในอาคารประกอบไปด้วยพื้นที่บริการส่วนห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยองและศูนย์เยาวชนเพื่อให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลให้แก่ประชาชนชาวระยอง

แนวคิดในการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของผู้บริหารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ทำให้ห้องสมุดแห่งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ระดับประเทศ  TK park Living Library Award 2006 และแถมด้วยรางวัลสุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี ให้แก่ นางผ่องศรี ปิยะยาตัง บรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดประชาชนเทศบาลระยองแห่งนี้ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยอง ได้เข้าร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park ในฐานะศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายภาคตะวันออก โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้เข้าร่วมส่งเสริมการขยายองค์ความรู้ด้านการบริการจัดการระบบห้องสมุดมีชีวิตตลอดจนการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้และแก่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยองอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองระยองได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้มากมากให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดระยอง อาทิ ห้องสมุดเคลื่อนที่และธนาคารของเล่น กิจกรรม Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ โครงการบรรณารักษ์อาสา พี่ช่วยน้อง เพื่อบริการแก่ห้องสมุดโรงเรียนและวัดที่ไม่มีบรรณารักษ์วิชาชีพปฏิบัติงานอยู่

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 27 กันยายน  2545

ขนาดพื้นที่ : 1,980 ตารางเมตร

ที่อยู่ : ห้องสมุดประชาขนเทศบาลนครระยอง 10/1 ถ.ศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 038-871-181 ต่อ 25