Local Knowledge Park
 

 

phayao01.jpg

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ริมกว๊านพะเยา นอกจากจะเป็นที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แล้ว ภายในนั้นยังเป็นที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยาอีกด้วย

his.jpg

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างสูง และเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนขึ้น ในชื่อว่า อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน มุ่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและร่วมนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

พื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยามีบรรยากาศผ่อนคลายและทันสมัยเหมาะกับผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย และนับว่าเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวาด้วยหนังสือและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแนวการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขนาดพื้นที่ : 1,500 ตารางเมตร

ที่อยู่ : ถนนชายกว๊าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันศุกร์   เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 054-480-194 , 054-480-195