Local Knowledge Park
 

chiangrai01.jpg 

ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

his.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงของ เด็ก และเยาวชน แต่สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับการศึกษาหาความรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Discovery Center) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และศูนย์กลางของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระ

นอกจากศูนย์การเรียนรู้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยังร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จัดทำศูนย์การเรียนรู้อาเซียนภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : -

ขนาดพื้นที่ : 1,500 ตารางเมตร

ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

(ปิดบริการวันจันทร์)

โทรศัพท์ : 053-751148