Local Knowledge Park
 

cuphuket.jpg 

อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park

his.jpg

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้สร้างสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นภายในชุมชนรัษฎา ซึ่งภายในอาคารสำนักงานได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดทำห้องสมุด จำนวน 2 ชั้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต โดยสหกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จัดทำห้องสมุดตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ภายใต้ชื่อ “อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park” หรือ CUPKPark

CUPKPark เป็นห้องสมุดแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตที่เปิดให้บริการสมาชิก และประชาชนชาวภูเก็ตได้อย่างครบวงจร มีความแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นคลังความรู้ คลังปัญญา อีกแห่งของเหล่าเยาวชน บุตรหลาน ชาวภูเก็ต ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากสถานศึกษาทั่วไป และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสหกรณ์ฯ มีความเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

   
 width=

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ขนาดพื้นที่ : 1,000 ตารางเมตร

ที่อยู่ : 68/901 หมู่ที่ 7 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เวลาทำการ :

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 - 19.30 น.

(ปิดบริการวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ : 076-338-555